Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)

Søknadstype Forskerprosjekt
Søknadsfrist 8. februar 2023, 13.00 CET
Støttegrenser minimum kr 4 000 000
Prosjektvarighet 36-72 måneder

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Utlysningen retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Hvilke fag og forskningsområder utlysningen er åpen for, er spesifisert under hvert enkelt tema.

Inntil 60 millioner til forskning om kvinners helse

Midlene skal gå til forskning som kan bidra til god helse for kvinner eller redusere kjønnsbasert ulikhet i helse. Prosjekter kan omhandle forskning fra grunnleggende til forebygging, tidlig diagnose, behandling, rehabilitering og habilitering, i tillegg til hvordan helse- og omsorgstjenestene best kan tilpasses kvinners behov.

Inntil 50 millioner til forskning på global helse

Mer informasjon kommer

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-fornyelse/#sub84822

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *