Månedlige arkiver: november 2020

Utlysning av SPIRE-midler 2021

SPIRE lyses ut i følgende kategorier:

1. SPIRE – Midler for søknadsstøtte.
• Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne
finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
• Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som
hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om
støtte til dette formålet.
• Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
• Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar – april 2021.
Det kan søkes om inntil 100.000 kroner i denne kategorien.

2. SPIRE – Gjesteforskermidler.
Det kan søkes om midler til opphold av 1-6 mnd. varighet (maksimum 15.000 kroner per
mnd.).
• Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler
for invitasjon av ph.d.-kandidater).
• Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan
det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE
midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

For mer informasjon om søknadsprosessen, se: UtlysningSPIRE og RetningslinjerSPIRE

Søknadsfrist: 1. desember

Oppdatert: søknadsdatabasen for fond og legater

Viser til forrige ukes sak om søknadsbase for fond og legater.

Nå er søknadskriterier for Gerda Meyer Nyquist Gulbranson & Gerdt Meyer Nyquist legat lagt ut på våre hjemmesider. Søknader registreres i UiBs søknadsdatabase.

Det blir også lagt ut informasjon om utlysning av midler fra Astri og Edvard Riisøens legat til fremme av vitenskapelig forskning på våre nettsider den nærmeste tiden, med link til eget søknadsskjema.

English: The 15th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine

Dear Researchers of the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2) and Helse-Vest,

On behalf of the organizing committee, it is our pleasure to invite you to present your work at the 15th Annual Research Presentations arranged by the Research School in Clinical Medicine.

This is an excellent opportunity to share your research and to get a chance to win a cash award worth between 3000 NOK and 10 000 NOK.

Due to the current COVID-19 restrictions, it will be held as an online event on 27-29 January 2021.

Les videre

English: Submissions of Organised Sessions are open

It is now possible to submit a proposal of an Organized Session for The 12th European Congress on Tropical Medicine and International Health (ECTMIH) 28th September – 1st October 2021.

The Congress will be virtual, for more information visit our website ectmih2021.no.

Deadline: 15th December 2020

Organized Sessions should have a specific scientific focus and needs to be integrated in and relevant to the overall conference theme and to the scientific tracks in the programme for ECTMIH 2021.

Les videre

Opplæring i MittUiB for undervisere i medisinstudiet

Det er forventet at alle undervisere i medisinstudiet har tilgang til og benytter MittUiB, dette er spesielt viktig i en tid med mye digital undervisning. Vi vet at det varierer hvor mye de enkelte underviserne benytter MittUiB og Programutvalget for medisin vil derfor gjerne invitere alle undervisere i medisinstudiet til korte opplæringsøkter i MittUiB. Opplæringsøktene blir holdt digitalt av Harald G Wiker, og innholdet vil tilpasses etter behovet de påmeldte har. For de tidspunktene som er satt opp nå i høst er temaet “moduler”.

Det er ønskelig med påmelding via: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9319601

Lenke til møtet blir sendt til de som er påmeldte i forkant av kurset.

For spørsmål ta kontakt med Harald.Wiker@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 7 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

Les videre