Masterprosjekt i farmasi 2021/2022

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2021 – vår 2022. Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender dette til marte.arvik@uib.no innen 10. januar 2021.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

    • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
  • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder.
    • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
    • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.
  • Informasjon om hvordan og evt. når veileder velger ut studenten(e) og evt. frister for studentene om å melde interesse må beskrives (se PUF-referat 13. mars 2019, sak 3/19). Veileder må varsle de som evt. ikke ble tilbudt oppgaven. Om studenten har meldt sin interesse for flere prosjekter, må studenten også varsle alle veiledere de har vært i kontakt med når de har valgt prosjekt. Vi anbefaler at oppgaver ikke tildeles før 19. februar, som er dato for når oppgavene skal presenteres for studentene.

 

Masteroppgaven:
Studentene på kull 17 (24 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2021/2022 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven er 20. mai 2022, kl. 12.00.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2021.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 19. februar 2021 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest. Denne dagen kan bli digital, dersom fysisk fremmøte ikke er mulig.

Vi ber dere sette av datoen 19. februar 2021 vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Lone Holst, Lone.Holst@uib.no, 55 58 61 52

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *