Disputas – Bente Silnes Tandberg

Bente Silnes Tandberg disputerer for ph.d. graden onsdag 17. juni 2020

Prøveforelesing: Onsdag 17. juni 2020 kl. 10.15

Oppgitt emne: «Premature barn – kjønnsforskjeller i sykelighet, vekst og ernæring»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/BenteSilnesTandberg

Disputas: Onsdag 17. juni 2020 kl. 12.15

Avhandlingens tittel: «Impact of Single-Family Room design on very preterm infants and their parents»

For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/BenteSilnesTandberg

  1. opponent: Professor Claus Klingenberg, UiT Norges arktiske universitet
  2. opponent: Ph.d. Ylva Thernström Blomqvist, Akademiska Sjukhuset, Sverige
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Elham Baghestan, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Thomas Halvorsen

Åpent for alle interesserte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *