Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Oda Barth Vedøy.

  1. Copy number variants (CNVs): a powerful tool for iPSC-based modelling of ASD.

Drakulic D, Djurovic S, Syed YA, Trattaro S, Caporale N, Falk A, Ofir R, Heine VM, Chawner SJRA, Rodriguez-Moreno A, van den Bree MBM, Testa G, Petrakis S, Harwood AJ.Drakulic D, et al.Mol Autism. 2020 Jun 1;11(1):42. doi: 10.1186/s13229-020-00343-4.Mol Autism. 2020.PMID: 32487215

 

  1. Improving Translational Research in Sex-specific Effects of Comorbidities and Risk Factors in Ischemic Heart Disease and Cardioprotection: Position Paper and Recommendations of the ESC Working Group on Cellular Biology of the Heart.

Perrino C, Ferdinandy P, Bøtker HE, Brundel BJJM, Collins P, Davidson SM, den Ruijter HM, Engel FB, Gerdts E, Girao H, Gyöngyösi M, Hausenloy DJ, Lecour S, Madonna R, Marber M, Murphy E, Pesce M, Regitz-Zagrosek V, Sluijter JPG, Steffens S, Gollmann-Tepeköylü C, Van Laake LW, Van Linthout S, Schulz R, Ytrehus K.Perrino C, et al.Cardiovasc Res. 2020 Jun 2:cvaa155. doi: 10.1093/cvr/cvaa155. Online ahead of print.Cardiovasc Res. 2020.PMID: 32484892

 

  1. Emerging Threat of Antimicrobial Resistance in β-Hemolytic Streptococci.

Oppegaard O, Skrede S, Mylvaganam H, Kittang BR.Oppegaard O, et al.Front Microbiol. 2020 May 15;11:797. doi: 10.3389/fmicb.2020.00797. eCollection 2020.Front Microbiol. 2020.PMID: 32477287

 

  1. Correction to: Early maternal weight gain as a risk factor for SGA in pregnancies with hyperemesis gravidarum: a 15-year hospital cohort study.

Meinich T, Trovik J.Meinich T, et al.BMC Pregnancy Childbirth. 2020 May 29;20(1):332. doi: 10.1186/s12884-020-03020-9.BMC Pregnancy Childbirth. 2020.PMID: 32471367

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *