SFF-V-prosessen ved K2

UiB sentralt ønsker at forskningsmiljøene starter prosessen frem mot neste SFF utlysning som ventes høsten 2020. De ønsker navn på mulige koordinatorer og tema innen 1. desember og fakultetsledelsen har bedt instituttlederne om å komme med en liste over potensielle SFF til instituttledermøtet 13.november.

Forskningsrådet sier at vitenskapelig kvalitet er hovedkriteriet og ønsker sentre som utvikler nye samarbeidsforhold. Samtidig skal det legges vekt på kjønnsbalansen.

Her er det essensielt å være kreativ og ambisiøs omkring en kompleks problemstilling som krever langtidsinnsats i et tverrfaglig nettverk. Her finnes en oversikt over alle sentrene som har vært eller er aktive.

Ved K2 ønsker vi nå innspill til mulige sentre, minimum

  1. Navn
  2. Tema
  3. Samarbeidspartnere
  4. Noen linjer om mål/forskningsspørsmål

Forslagene sendes Silke, Amra og Eystein innen mandag 12.11. kl 12.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *