Obligatorisk HMS-kurs for ledere

Minner om at alle ledere ved MED-fak skal ha lederkurs HMS-seksjonen tilbyr, se under for info. Er kurset tatt før 2013 skal en ta på nytt.

Arbeidsmiljøloven (§ 3-5) stiller krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Hensikten er å gi arbeidsgiver nødvendig kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og hvordan dette skal praktiseres i egen virksomhet. UiB har besluttet at alle ledere ved UiB skal gjennomføre obligatorisk internt HMS-kurs for ledere.

Kursene gir oversikt over lovgivning, ansvar og roller i det systematiske HMS-arbeidet, samtidig presenteres HMS-arbeidet ved universitetet der universitetsspesifikke utfordringer og policy belyses, og det gis oversikt over institusjonens regelverk, ressurser og verktøy i HMS-saker relatert til målgruppen.

Kursdager:

  • Dag 1: Torsdag15. november, kl. 08.30-12.15: HMS-utfordringer og -policy ved UiB, Arbeidsmiljøloven
  • Dag 2: Fredag 23. november, kl. 08.30-14.15: Systematisk HMS-arbeid.
    På bakgrunn av kursets faglige innhold og utvikling må Dag 1 gjennomføres før Dag 2.
  • Sted: C.G. Sundts hus, møterom A/B, Muséplassen 1

Påmelding her.
Påmeldingsfrist 8. november.

Mer info her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.