Organisasjonsutviklingsprosjektet UiB

uiblogoRektoratet har som et av sine mål for valgperioden å sørge for at universitetets organisasjon, administrative tjenester og støtte til enhver tid er formålstjenlig og tilpasset universitetets kjernevirksomhet. Høsten 2013 ble det som kjent besluttet å sette i gang et organisasjonsutviklingsprosjekt, med formål å utvikle de sentraladministrative tjenestene slik at de best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling.

Det er nedsatt en egen styringsgruppe med ansvar for å gjennomføre prosjektet, og det er opprettet en prosjektgruppe som skal koordinere arbeidet. Første møte i styringsgruppen for prosjektet er fredag 20. juni. Styringsgruppen skal beslutte hvilke innsatsområder som skal prioriteres og vedta kommunikasjonsplan og framdriftsplan for arbeidet.

For å holde alle ansatte godt informert om prosjektet blir informasjon om organiseringen og rammene for arbeidet lagt ut på prosjektets egne nettsider. Nettsidene er under utvikling og  vil bli  løpende oppdatert om status og framdrift i prosjektet.

Alle enheter vil bli invitert til  et åpent informasjonsmøte i Egget den 27. august. Utover høsten vil det også bli arrangert jevnlige informasjonsmøter. Invitasjon til disse møtene vil komme senere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *