Søknader NFR og Kreftforeningen

Per BakkeSøknadsfristen til NFR om frie forskningsmidler er nå over og det ble sendt til sammen 18 søknader fra K2. Dette utgjør vel en tredel av søknadene fra MOF. Det er en imponerende innsats fra mange. Vi vil foreta en evaluering av den støtten instituttet hadde overfor søkerne. Det kommer vi tilbake til.

Det er imidlertid et lite paradoks at vi mobiliserer så mye krefter for søknadsmidler som har lav tilslagsprosent samtidig som jeg tror de fleste av oss er lite observant på andre NFR forskningsprogrammer hvor sjansene for tilslag er adskillig større enn hos de frie forskningsmidlene. Jeg vil derfor sterkt oppfordre folk til å sjekke andre utlysninger i NFR med tanke på om de har prosjekter som kan tilpasses disse utlysningene.

Den neste søkerunden er kreftforeningen med frist 2. juni. Jeg ber de som planlegger å søke om å merke seg at prosjektmidler fra kreftforeningen ikke dekker husleie og administrasjonskostnader som påløper automatisk på alle eksternfinansierte stillinger. Fakultetet har sagt seg villig til å ta denne utgiften, men bare hvis det er avklart på forhånd. Det innebærer at instituttet ved Siv, må ha beskjed FØR søknad sendes om samtlige stillinger det søkes om. Husleie og administrasjonskostnader (dekningsbidrag) på innvilgete stillinger hvor det ikke er gitt beskjed på forhånd må dekkes av søker.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *