Kategoriarkiv: Uke 12

Ukens leder

Felles forskningsdag UiB – Helse Bergen 170323  – og UiB – Helse Stavanger til høsten!

Sist fredag gikk samarbeidsmøtet mellom UiB og Helse Bergen av stabelen. Målet var å stimulere til økt forskningssamarbeid mellom sykehuset og universitetet. Dette ble en suksess. Vi telte 160 personer til stede i lokalet – altså flere enn det maksimale antallet ved påmeldingen. Det ble følgelig ikke nok stoler, og en del måtte stå. Ingenting er vel som å føle at noe er så populært at det er trangt om plassen 🙂

Administrerende direktør ved Helse Bergen Eivind Hansen og viserektor ved UiB Gottfried Greve åpnet seminaret sammen. De understrekte at samarbeidskulturen i dag er kjempegod og lite styrt av det som er vanskelig, men at en hele tiden må jobbe for å overkomme de utfordringene som oppstår. Sammen blir vi sterkere 🙂

Så fulgte flotte, vitenskapelige innlegg om koronapandemien av professor og overlege Nina Langeland, om rytmiske hormondiagnostikk ved professor og overlege Eystein Husebye, om muligheter for behandling av en sjelden årsak til blindhet ved førsteamanuensis og overlege Cecilie Brederup og til slutt om virkningsmekanismer ved angst og tvangslidelser ved førsteamanuensis og overlege Olga Therese Ousdal. Forskningen som ble presentert representerte noe av det beste vi har på Haukeland Campus, bla. basert på artikler i Nature, Science, og Lancet-klassen.

Forskningsseminaret bør absolutt gjentas! Dersom en feks. har seminaret fire ganger per år, kan en tenke seg tematiske innlegg som for eksempel kasuistikker med translasjonelle aspekter, kliniske studier, nye teknikker og metoder, tverrfaglige studier, samt å slippe til unge, lovende forskere.

I forbindelse med det halvårlige møtet for Felles utdanningsråd mellom Medisinsk fakultet og Helse Stavanger sist mandag, var implementering av første trinn for det nye studieløpet Vestlandslegen ved Helse Stavanger fra høsten på agendaen. Det var ingen tvil om at studentene vil bli tatt vel imot med konkrete planer for undervisningen for det kommende 4. året i Stavanger.

Før koronapandemien hadde vi planlagt et forskningsseminar mellom UiB og Helse Stavanger med samme mål som møtet vi hadde sist uke på Haukeland Campus. Koronapandemien gjorde at dette seminaret ble usatt, men nå ble initiativet vekket til live igjen. Det var fortsatt stor interesse for et slikt møte i Stavavanger, og jeg tror absolutt det er gjensidig når det gjelder forskere i Bergen. Her er det mye vi kan lære av hverandre med muligheter for å skape nye forskningssamarbeid til felles nytte og moro. Vi planlegger derfor et slikt møte i forbindelse med første møtet for Felles utdanningsråd til høsten.

Ha en riktig god helg!

Pål

Søvn og søvnvansker: Historiens siste sommertid?

Hva gjør sommertid og vintertid med søvnen vår? Blir vi syke av å stille klokken? Skal vi ha evig sommertid eller evig vintertid? Hvem skal vi ta hensyn til, folk i Kirkenes eller Bergen?

Tid og sted: Litteraturhuset (rom: Alver), tirsdag 28. mars klokken 19-20:30. Gratis.

https://svf-selskapet.w.uib.no/?na=v&nk=25-b052b85ef1&id=67

Online COST Info Day

May 24, 2023
10:00 – 11:30 CET

This online COST Info Day is open to all researchers and innovators at any career stage and from any field of research, especially young researchers, as well as R&I staff. The aim is to inform researchers and innovators about how to connect with COST Actions or submit a COST Action proposal, the role and impact of the COST programme, and the benefits of participating in COST for researchers’ careers, with a focus on young researchers.

Programme overview
10:00 | Welcome and introduction | Director of the COST Association
10:10 | What is COST and how to participate in a COST Action? | COST Policy Officer
10:30 | How to submit an application? Tips & tricks | COST Science Officer
10:40 | Which activities are funded? | COST Administrative Officer
11:00 | What are the benefits of participating in COST? | COST Action Chair
11:15 | Q&A
11:30 | End of the session

https://www.cost.eu/cost-events/online-cost-info-day-2023/

1st Workshop “Modelling Immuno-Oncology”

CCBIO PI Emmet McCormack is organizing a meeting for the COST Action “Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer”, fostering research and innovation in the field of preclinical immuno-oncology models with the ultimate goal of advancing in the treatment of cancer patients by improving their outcomes and quality of life.

The COST action group is pleased to invite you to the first online workshop of the COST Action “Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer” (IMMUNO-model) to be held on the 30th March 2023. See scientific program here.

The IMMUNO-model COST Action aims at fostering research and innovation in the field of preclinical immuno-oncology models with the ultimate goal of advancing in the treatment of cancer patients by improving their outcomes and quality of life.

The “Modeling Immuno-Oncology” workshop will focus on in vivo, ex vivo and in vitro models. Please find attached the program.

Internationally renowned speakers will present their work on a rich selection of topics such as targeted therapies, the role of select pathways and translational patient models.

To register in advance for this workshop please follow this link:
https://igtp-cat.zoom.us/meeting/register/tZEvcOqgrjMpE9HckqYte-j1lnfidf…

After registering, you will receive a confirmation e-mail containing information about joining the meeting.

If you are a participant of this COST Action, you will also receive an invitation through the e-COST platform: please accept the invitation and then follow the link to sign up for the meeting by filling in the Zoom registration form.

We look forward to seeing you at the workshop!

More information

INVITATION: 11th CCBIO Annual Symposium at Hotel Solstrand & Online, May 8-10, 2023

Dear all,

A kind reminder of the invitation to the 11th CCBIO Annual Symposium May 8-10 at Hotel Solstrand close to Bergen – this is booking well, so if you have not registered yet, make sure to do that now while we still can accommodate you at the lovely Solstrand hotel. Deadline is March 31. The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The 2022 symposium was a success with more than 240 participants, and we expect the enlarged 2023 symposium to be even better with its generous time frame and two overnight stays. You can choose between attending online for scientific updates, or in-person at Hotel Solstrand in order to also enjoy the company of colleagues and the informal and mutually fertilizing scientific crosstalk in the breaks and the evenings.  We expect the symposium to become fully subscribed, and we strongly recommend you to register early and within the deadline of March 31.

We have secured a range of international speakers: Alexander Swabrick, Amy Leblanc, Anniina Färkkilä, Benno Schwikowski, Douglas Lauffenburger, Frederic Amant, Iain McNeish, Ian Mills, Ingrid Hedenfalk, Klaus Pantel, Michael Rogers, Caroline Heckman, Rameen Beroukhim, Robert D’Amato, Stephane Terry, Catherine Panabieres and Jean Paul Thiery. See prefinal program here.

Younger researchers are offered slots for 3-minute speed-talks as well as extended poster sessions with ample time for interaction between the participants. There is still time to register for speed talks and/or poster.

The heavily subsidized registration fee is 3000 NOK/300 Euro per person for the three days and two overnight stays with full board. In order to enable us to accommodate 200+ participants in the 138 rooms available, we are dependent upon as many as possible sharing rooms (up to four).  So, please indicate if, and with whom, you are willing to share your room when you register online.

For an overview of speakers, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Symposium website: www.ccbiosymposium.no

Registration: please use this link

Practical information: on this link

Further information about CCBIOwww.ccbio.no

We look forward to seeing you at our symposium!

On behalf of CCBIO’s Director, Lars A. Akslen

With best regards
Eli Synnøve Vidhammer
Communications
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
University of Bergen
Norway

ERC søknadslesedag i Bergen

Norges forskningsråd arrangerer “ERC søknadslesedager” for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC).

På lesedagen får du mulighet til å se på søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 60 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

18 april kl 9-12 https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/erc-soknadslesedag-bergen-morgen/

18 april kl 12.30-15.30 https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/erc-soknadslesedag-i-bergen-ettermiddag/

Webinar: Dissemination, communication & exploitation – What’s what, and why do they all matter?

One of the building blocks contributing to the positive evaluation of your Impact section in a Horizon Europe proposal is a well-written sub-section of Measures to Maximise Impact that describes your planned dissemination, exploitation and communication activities.

During this webinar, we will dive deep into the understanding of the EC’s goals that stand behind these proposed activities and share with you numerous practical tips and tricks that will help you develop a competitive dissemination and exploitation part of your proposal, as well as a strong set of communication activities.

This webinar session will take place on March 30th 2023 at 10:30 CET. 

https://tools.enspire.science/live-webinar-registration-page/

Bli med på forskningsdagene

Forskningsdagene arrangeres fra 20. september – 1. oktober 2023. Meld interesse for å bidra under forskningsfestivalen!

Forskningsdagene (20.09.-01.10.23) er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges Forskningsråd. I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens sentrale forsknings- og utdanningsinstitusjoner der UiB er den største bidragsyteren. Forskningsdagene er en glimrende mulighet til å formidle forskning ut til et bredt publikum og gjøre UiB-forskningen bedre kjent – både lokalt, regionalt og nasjonalt.

https://www.uib.no/foransatte/17362/forskningsdagene

Lørdag 22. april vil mange av UiBs IT-tjenester være utilgjengelige eller ustabile store deler av dagen

IT-avdelingen skal gjennomføre en kontinuitetstest denne dagen. Det vil gi mer omfattende og varige avbrudd enn på en vanlig «endringslørdag». Vi kan ikke anbefale noen å arbeide på UiB-nettet eller mot UiBs IT-tjenester denne dagen. Eksterne tjenester (som f.eks. Microsoft 365) bør virke som normalt så lenge man ikke er på UiBs nettverk.
Merk at avbruddene i april altså kommer fjerde lørdag i måneden, ikke tredje som vanlig. Det blir ingen andre endringslørdager i april måned. – IT-avdelingen

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

  1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
  2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 26. mai 2023. Søknader fra institutt sendes til fakultet innen 26.05.23. Fakultetene innstiller egne søknader.

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Utlysning av forskningsmidler fra Gades Legat

Gades Legat lyser ut midler til anvendelse i forskning innen patologi, mikrobiologi og immunologi. Alle som er faglig tilknyttet forskningsmiljø ved UiB eller Haukeland Universitetssykehus innen patologi, immunologi eller mikrobiologi kan søke om midler. Søknad skal være kortfattet og inneholde:

 • Navn på søker og arbeidssted
 • Navn og kort beskrivelse av prosjektet det søkes om midler til
 • Budsjett
 • Søknad skal totalt ikke overskride 2 sider

Legatet har i senere år tildelt beløp i størrelsesorden 20-100 000 kr, men større tildelinger kan vurderes. Støtte til reiser der man ikke formidler/presenterer egen forskning vil ikke bli prioritert.

Søknadsfrist er mandag 23.april 2023

Søknad sendes som én PDF-fil til Gades Legat ved sekretær Håvard Hoel Aass, Havard.Aass@uib.no