Nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering

Til alle ansatte

I perioden 20.mai til 31. mai 2019 skal det gjennomføres en nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering blant ansatte i universitets- og høgskolesektoren og vår institusjon er med på kartleggingen.

Hvorfor gjør vi dette?

Per i dag finnes det lite kunnskap om omfanget av mobbing og trakassering i vår sektor. ARK-undersøkelsen har spørsmål om arbeidsmiljøet, men stiller ikke direkte spørsmål om mobbing og trakassering.

Vi tar mobbing og trakassering på alvor og gjennomfører kartleggingen for å få konkrete tall. Det gir grunnlag for tiltak i arbeidet med å forebygge og følge opp mobbing og trakassering.

Vi håper også at økt oppmerksomhet på tematikken vil senke terskelen for å si fra når man opplever uønskede hendelser, og at hver enkelt setter seg inn våre rutiner for varsling.

Vi ber deg om å delta

Din deltakelse er viktig for å oppnå kvalitet på kartleggingens resultat. En kartlegging blir kun nyttig hvis mange deltar. Vi håper at alle svarer så oppriktig som mulig og bidrar på den måten til at vi får fram god og riktig informasjon. Alle svar er like viktig, selv om du ikke har opplevd noen form for mobbing eller trakassering.

Du er anonym

Kartleggingen er anonym og gjennomføres på overordnet nivå. Ingen oppgir navn og koblingen mellom epost-adresse og svarskjema slettes umiddelbart etter kartleggingen er gjennomført. Det er heller ingen ansatte ved den enkelte institusjon som har innsyn i datamaterialet. Datainnsamlingen og analysene i etterkant blir tatt hånd om av Ipsos Norge. Ipsos bearbeider svarene på en måte som sikrer den enkeltes anonymitet i henhold til personvernlovgivningen.

Hva med resultatene?

Dette er en nasjonal kartlegging og resultatene legges fram i juni. Det utarbeides en rapport på nasjonalt nivå. Universitetene og høgskoler kan be om rapport på institusjonsnivå. Det betyr at vi vil få fram tall for hele vår institusjon, men ikke på fakultets- og instituttnivå. Resultatene vil føre til oppmerksomhet både på nasjonalt og lokalt nivå.

Telefontjeneste

Trenger du noen å snakke med i forbindelse med tematikken, er det opprettet en egen telefontjeneste i tiden for kartleggingen. Det er Klinikk for krisepsykologi i Bergen som har telefontjenesten. Deres telefonnummer finner du i spørreskjemaet. Du kan også ta kontakte nærmeste leder, HR-avdelingen eller bedriftshelsetjenesten.

Kartleggingen  – ingen varslingskanal

Dersom du har opplevd mobbing eller trakassering i din arbeidshverdag ber vi deg melde fra og bruke våre kanaler for å si ifra. Det er ikke mulig å varsle gjennom kartleggingen fordi den er anonym og ingen kan finne fram til hvem som har svart hva.

Med vennlig hilsen

Rektor Dag Rune Olsen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *