BRUSSELOPPDATERING 29.04.22

Om man ønsker å melde seg på brusseloppdateringen og så kan man sende mail til kontorsjef Charlotte Eide charlotte.eide@uib.no

Momentum på besøk i Brussel 

Denne uken har Momentum vært på besøk hos brusselkontoret. Fra tirsdag til torsdag har gruppen fått presentasjoner og tatt del i workshops med mål om å øke kunnskapen om EUs støtteprogrammer innen forsknings- og innovasjon.  Blant foredragsholderne var Benjamin Turner som arbeider hos The European Research Council (ERC). Turner snakket mye om forskjellen på de ulike ERC-stipend og forklarte godt evalueringsprosessen av søknadene. Ifølge Turner får ERC årlig inn omkring 10 000 søknader der litt under 15% får innvilget støtte. En av grunnene til at disse programmene er såpass ettertraktet er at støtten er svært generøs. Hver kandidat får omkring 1 million euro over en 5-årsperiode og det er i tillegg mulighet for å søke om tilleggsstøtte for å kjøpe inn nødvendig utstyr til den aktuelle forskningen.

Emmanuelle Gardan og Benjamin Martinez fra Coimbra Group var også blant de som presenterte for gruppen. Gardan forklarte hvordan forskerne kunne benytte tilbudene som Coimbra Group tilbyr. Disse inkluderte konferanser, sommer- og vinterskoler og joint training activities.  CG tilbyr i samarbeid med sine partneruniversitet The Coimbra Scholarship Program, et program hvor universitetene tilbyr å være vertskap for forskere fra Afrika, Latin Amerika og europeiske naboland til spesifikke avdelinger eller forskningsteam for et kort forskningsopphold. I 2022 ble rett under 80 stipend tilbudt og programmet har fått svært gode tilbakemeldinger.

Martinez snakket om hvilke hjelpemidler som finnes i EU for forskningskarrierer. Han nevnte blant annet nye initiativ fra ERA som etter planen skal bli lansert i 2023. Disse inkluderer ERA talent platforms, ERA4You og career observatory. Han forklarte videre andre initiativ under the New ERA, som research assessment reform og the European Open Science Cloud, alle disse skal være verktøy for å styrke europeiske forskeres karrierer. Han, som flere andre talere, avsluttet sin presentasjon med en oppfordring til gruppen om å registrere seg som ekspert for Horisont Europa.

Samling i Brussel var den siste av fire samlinger for årets momentum-kull. Vi har satt stor pris på besøket og ønsker de lykke til i sine karrierer framover!

100 klimanøytrale byer annonsert
Den europeiske kommisjonen annonserte torsdag de 100 byene som har blitt valgt til å være med i ett av de 5 «missions» lansert under Horisont Europa. Det var totalt 377 søkere og på listen av de 100 utvalgte finnes det tre norske byer: Oslo, Stavanger og Trondheim. Nå skal de utvalgte byene signere Climate City Contracts, disse inkluderer en overordnet plan for klimanøytralitet innenfor alle sektorer.  I lys av det høye søkertallet skal kommisjonen skape et støttesystem for de byene som ikke ble valgt igjennom mission-platformen samt nye muligheter for støtte under cities misson work programme i Horisont Europa.

Les kunngjøringen her

Kommisjonen lanserer NEB LAB
Den Europeiske Kommisjonen laserer NEB LAB, en «tenk og gjør»- tank for å realisere The New European Bauhaus igjennom konkrete og overkommelige prosjekter. Lanseringen av NEB LAB starter med en «Call for Friends» fra The New European Bauhaus til å involvere bedrifter og offentlige aktører som regioner, bygder og byer, mer direkte i NEB.  

The New European Bauhaus er et kreativt og interdisiplinært initiativ som kobler The European Green Deal til vår hverdag og kombinerer økonomiske, kulturelle og miljø-messige prosjekter. Initiativet skal fungere som en bro mellom forskning og teknologi og kunst og kultur. NEB skal inspirere en bevegelse som fasiliteter og styrer forandringen av samfunnet langs tre verdier: bærekraft, estetikk og inkludering.

The Call for Friends ønsker å stille krav fra offentlige enheter, politiske organisasjoner og bedrifter til å bli mer involvert på en mer strukturert måte i NEB-initiativet. Nye partnere fra dette initiativet vil bli blant mer enn 450 offisielle partnere, nasjonale kontaktpunkter og high-level round table-medlemmer som allerede er på plass i NEB.

Les mer om NEB LAB her
Les mer om The New European Bauhaus her  

UK-baserte ERC-forskere må flytte
Det er hele 45 forskere fra Storbritannia som fikk innvilget støtte i ERC’s siste runde for erfarne forskere. Ettersom det fortsatt ikke er noe framgang i forhandlingene mellom EU og Storbritannia har en talsmann fra ERC bekreftet at det samme ultimatumet som fjorårets UK-forskere også gjelder denne rundens forskere. De 45 forskerne må altså finne vertskap i et annet EU-land eller land assosiert med Horisont Europa eller si ifra seg støtten.  Dette er den første runden med ERC Advanced Grants under Horisont Europa og hver av de 253 forskerne som er utvalgt vil få støtte opp til €2.5 millioner. Det var i alt 14.6% vellykkede søkere i denne runden.

Les mer her 

EU øker strategiske partnerskap med India 
Under sitt besøk til India denne uken, bekreftet Ursula von der Leyen et økt bilateralt samarbeid med India. Von der Leyen og den indiske statsministeren Naraendra Modi ble blant annet enig om å opprette et felles handels- og teknologiråd som skal arbeide med å finne løsninger på sentrale utfordringer innen handel, økonomi og teknologi. EU er Indias tredje største handelspartner og andre største eksport-destinasjon.

I tillegg kom det fram at EU skal øke samarbeidet om solenergi, dette blir først og fremst gjort for å sikre forsyningskjeden for materialene som trengs for å produsere solcellepaneler. Von der Leyen bekreftet at Kommisjonen vil presentere en ny solenergi-strategi neste måned. Et økt samarbeid med India fører også til at EU ikke blir like avhengig av Kina for solcellepanel.

Les mer om det strategiske samarbeidet her 
Les mer om økt samarbeid om solenergi her  

Framover i Brussel 

  • 4 mai: EERA General Assembly, UiB Brussel deltar
  • 7 mai – Europe Day – Open Doors 2022: Europeiske institusjoner åpner for publikum. Denne dagen kan du besøke den europeiske kommisjonsbygningen og lære mer om samtlige av emnene som kommisjonen arbeider med.
    • Se alle aktivitetene til Open Door Day her
  • 9-13.mai Brusselkontoret (charlotte eide) i Bergen
  • 13. mai Horizon Europe inspiration workshop I Bergen: https://www.uib.no/fia/153202/horizon-europe-inspiration-workshop

Beste hilsen oss på brusselkontoret,
Charlotte, Thea og Ingvild 😊

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *