Månedlige arkiver: januar 2018

Nyhetsbrev fra helseklyngeprosjektet

Dette er første utgave av nyhetsbrev fra helseklyngeprosjektet. Nyhetsbrevet skal gi deg informasjon om prosjektets fremdrift og status, relevante nyhetssaker og kommende arrangement.

Slik blir helseklyngens nybygg i Årstadveien 17

Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen.

Utlysning av samarbeidsmidler

Det vil bli lyst ut midler for 2018 til samarbeidsprosjekter for ansatte og studenter i de miljøene som skal inn i det nye bygget i Årstadveien 17.

Det kan søkes om oppstarts midler til forskningsformål, utdanningssamarbeid eller studentsamarbeid.

Tema skal være folkehelse eller primærhelsetjeneste, og det må være med minimum 3 samarbeidspartnere fra målgruppen for å kunne søke.

Søknadsfristen er 9. mars 2018, og en fullstendig utlysningstekst blir snarlig formidlet til miljøene.

Frokostmøter

Parallelt med utlysing av samarbeidsmidlene vil Faglig forum arrangere en serie frokostmøter på Christie Café. Her kan du møte potensielle samarbeidspartnere fra miljøene som skal inn i det nye bygget.

16. januar: Nytt allmennmedisinsk forskningsnettverk
31. januar: Teknologi i helse og omsorg
15. februar: Folkehelse: Mer enn helsetjenester

Nye faggrupper

Arbeidsgruppen for helseklyngeprosjektet har oppnevnt tre nye faggrupper for langsiktig samarbeid;

  • Faggruppe for Lærings- og mestringssenter
  • Faggruppe for Innovasjon og e-helse
  • Faggruppe for Registre.

Faggruppen for Lærings- og mestringssenter er allerede i gang med arbeidet, med Cathrine Bjorvatn fra Helse Bergen som leder.

Utpå våren vil også arbeidet i de to andre gruppene komme i gang, med bred representasjon fra de involverte samarbeidspartnerne.

For mer informasjon om helseklyngen, se Helseklyngens prosjektsider.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: helseklyngenbergen@uib.no

Med vennlig hilsen

HELSECAMPUS ÅRSTADVOLLEN

Ønsker du å melde deg av dette nyhetsbrevet, send en e-post til helseklyngenbergen@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 48 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre