Til enheter med reserverte plasser

Vi viser til informasjon på Ansattsider, UiBhjelp og PåHøyden vedr. iverksetting av styrevedtaket fra høsten 2019 om ny parkeringsordning på UiB.

Dette medfører at alle reserverte plasser for enheter på UiB fjernes fra 01.04.2022(omgjøres til frie plasser for ansatte/studenter) og det innføres betalingsparkering fra 01.06.2022.

Dette gjelder også for de enhetene som har sine reserverte plasser i garasjen i Dokkeveien. Skiltene for reserverte plasser vil bli fjernet suksessivt fom. 01.04.2022 og plassene går automatisk over til å være frie plasser for ansatte/studenter som kan benyttes med parkeringstillatelse i appen AimoPark Norway (krever registrering i UiBs parkeringssystem først).

Reserverte plasser som fortsatt vil finnes på UiBs parkeringsområder er plasser reservert for:

HC (krever HC-tillatelse fra kommunen i tillegg til parkeringstillatelse fra UiB
EL-biler (frie plasser, men avsatt til EL-biler)
MC (områder for motorsykler ol)
Tjenestebiler (med UiBlogo eller riksvåpenet, private biler kan ikke defineres som tjenestebiler)
Servicebiler (håndverkere/leverandører)

Informasjonen vil også bli sendt i ephorte, men vi ber om at berørte ansatte informeres.

Generell info om parkering på UiB https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *