Bli med på Vestlandets største kunnskapsarena for digital helse

Digital helse-dager er en helt fersk konferanse om helsenæring, digitalisering og innovasjon i helse- og omsorgstjenesten.

Konferansen er 1. og 2. juni i Bergen – og her er tre gode grunner til å delta:

 

1. Vi bryter siloer og skaper helhetlige digitale løsninger sammen

2. Vi lar pasienter og brukere utfordre oss

3. Vi gir ordet til kommune, sjukehus, akademia og næringsliv, for å se muligheter på tvers

Konferansen arrangeres av HVL, Helse Bergen og Alrek helseklynge. De to konferansene THOM (HVL) og KlinIKT (Helse Bergen), som har blitt arrangert i en årrekke, er slått sammen for å skape en felles arena for samhandling og digital helse.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Klikk her for å komme til hjemmesiden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *