Daily Archives: Tuesday March 29th, 2022

Disputas-Reidun Aarsetøy

Foto/ill.: Hildegunn Aarsetøy

 

Prøveforelesning:Torsdag 07.April -2022 kl.10.30 
Sted: Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Oppgitt emne:  «Coronary angiography following successful resuscitation after cardiac»

Disputas: Torsdag 07. april – 2022 kl. 12.30

Sted:  Aulaen, 2 etg. Sydbygg- Stavanger

Avhandlingens tittel:  “Biomarkers related to outcome in patients with out-of-hospital cardiac arrest and in hospitalized patients with clinically suspected acute coronary syndrome”

  1. opponent: Professor Kjetil Sunde, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Professor Sigrun Halvorsen, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Professor Eva Gerdts, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Alf Inge Larsen.

Åpent for alle interesserte