Disputas – Erik Jerome Stene Packer

Erik Packer

Disputas: Onsdag 30. mars 2022 kl. 12.15

 

Sted: Birkhaugsalen, HUS, Jonas Lies vei 65

Avhandlingens tittel: “Mechanical assist in cardiac arrest: Optimising circulatory support. Experimental Studies”

 

 

 

  1. opponent: Professor Truls Myrmel, UiT Norges arktiske universitet
  2. opponent: Førsteamanuensis, Margaret McEntegart, Universitetet i Glasgow, U.K.
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Kristin Greve-Isdahl Mohn, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Svein Færestrand.

Zoom: Disputasen stømmes digitalt 

Åpent for alle interesserte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *