Daily Archives: Thursday September 17th, 2020

Temporary changes in the K2 management

Dear all. The Dean’s office wants full focus on the CoE applications for the last 2 months, with the effect that the two coordinators at K2, Eystein Husebye and me, are given temporary leave from our positions in the K2 management. From 21/9 and for approx. 2 months, Slike Appel is promoted as acting Head of Department and Emmet McCormack as Head of Research plus Deputy Head of Department. All inquiries, emails, telephones etc. must thus go to these and not to Eystein or me at this time.

I would like to take this opportunity to thank both of you for your willingness to take on these positions. I am sure you will manage the positions in an excellent way and wish you luck!

Main deadline at Research Council of Norway 2021

Research Council of Norway has decided that next years’ main deadline, that many of you know as FRIPRO, will be 10 February. Below you will find information about the different calls. In addition, Collaborative and Knowledge-building calls, which include health calls, will have deadline 17 February. I will present these when further call details about the thematic priorities are published.

Continue reading

To all associate professors wanting promotion to professor

This year’s deadline for applying for promotion to professor after competence may have come somewhat abruptly on some of you in these extraordinary times. Did you want to apply for promotion this year, but didn’t meet this deadline due to corona-related delays? Then you can submit a brief justification (two-three  sentences) to  Gerd.Johannesen@uib.no  by September 25, 15:00. You will then get another opportunity to apply at an extraordinary deadline set for 31.12.2020.

Those who have already applied within the ordinary deadline will be treated as usual.

Norwegian: Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2021-22

Covid19 har naturligvis skapt problemer for årets  kull av norske Fulbrightstipendiater – som for alle andre – og vi har tillempet så godt vi kan innenfor rådende restriksjoner; noen har vært nødt til å trekke seg, noen reiser ut først i januar, og andre har valgt å utsette oppholdet til neste år.

Men nå håper vi på bedre tider, ser fremover,  og minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2021-22: 1. oktober, 2020.

Continue reading

Norwegian: Forespørsel om tema for bacheloroppgaver i human ernæring

Våren 2021 skal 25 studenter ved bachelorprogrammet i human ernæring skrive en bacheloroppgave. Oppgaven skal utgjøre 15 studiepoeng, som tilsvarer ca. 6 uker fulltidsarbeid. Målet med oppgaven er å gi studentene erfaring med ernæringsvitenskapelig arbeid, i form av planlegging, gjennomføring og presentasjon av et vitenskapelig prosjekt. Oppgaven kan være en begrenset empirisk oppgave eller en litteraturoppgave (review). Litteraturoppgaver er anbefalt, og den skal helst være en ‘systematisk review’. Studentene får opplæring i litteratursøk og skriveteknikk som en del av emnet. Veiledningen vil i hovedsak fokusere på vitenskapelig innhold. Erfaring viser at det er lurt å finne et begrenset tema med ukontroversiell litteratur.

Continue reading

Norwegian: Forespørsel om tema for masteroppgaver i klinisk og human ernæring (oppstart august 2021)

I forbindelse med at studentene på masterprogrammene i klinisk og human ernæring skal skrive en masteroppgave, etterlyser Programutvalget for ernæring nye masteroppgaver i ernæring. Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til to semestre fulltidsstudium. Studentene velger oppgave innen april 2021, og arbeidet med oppgaven blir høsten 2021 – våren 2022. Studentene skal få oppnevnt max. to veiledere i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven. Enten hoved- eller biveileder må være tilsatt ved Universitetet i Bergen.

Continue reading

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 6 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Oda Barth Vedøy.

Continue reading