Daily Archives: Friday January 11th, 2019

The spring’s most beautiful adventure

I wish all K2 employees a somewhat late, but very heartfelt happy and fruitful new year. I assume most of you are already well into the working routines after the holidays.

28-29 March, K2 arranges for the first time, an institute excursion for the whole institute at Solstrand Hotel & Bad. The idea is to gather as many as possible of the department’s employees to discuss research and strategy. The first day will be devoted to short “speed dates” where each research group is given the opportunity to tell the other about their research and what they are good at.

K2’s strategy over the next few years will also be an important topic and as we need to chisel out the way forward. Other key words from the program are profiling, communication and teaching.

In addition, we hope the outing also will be a very social event. It certainly is a great opportunity to become better acquainted with colleagues you do not meet on a daily basis. Therefore, we hope that many of our colleagues in Stavanger, Haugesund and Førde will be able to participate.

A link to registration will be sent out shortly, but mark your calender today. I hope as many as possible can prioritize to come to Solstrand.

With best regards

Eystein Husebye
Acting head of institute

(Norwegian) Minneord om Torunn Fiskerstrand (31.05.1965-01.01.2019)

Vår kjære kollega Torunn Fiskerstrand døde 1. nyttårsdag av kreft, 53 år gammel. Hun arbeidet som overlege ved Avdeling for medisinsk genetikk på Haukeland Universitetssykehus i nesten tjue år, og hadde også bistilling som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2. En av våre aller beste medisinske genetikere er gått bort, så altfor tidlig. Kombinasjonen av akademisk tenkesett, godt klinisk skjønn, humor og hjertevarme gjorde Torunn til en drømmekollega som er dypt savnet.

Torunn var både en dyktig kliniker og en fremragende forsker og underviser. Hennes nysgjerrighet, intellekt, arbeidskapasitet, grundighet og unike evne til å gå i dybden av en problemstilling ledet ofte frem til helt nye forklaringer på hittil ukjente arvelige sykdommer. Flere av oppdagelsene hennes ble publisert i de beste internasjonale fagtidsskriftene. Det vitenskapelige høydepunktet hennes var funnet av en ny årsaksmekanisme for arvelig diarre, «Familial diarrhea syndrome caused by an activating GUCY2C mutation», som ble publisert i prestisjetunge New England Journal of Medicine med Torunn som førsteforfatter. Denne monumentale artikkelen fikk prisen som Årets publikasjon 2012 ved Det medisinske fakultetet.

Torunn var brennende engasjert i faget sitt, og delte raust av sin kunnskap til alle; studenter, PhD-kandidater, sykehuskollegaer, fastleger, politikere, helsebyråkrater og hele befolkningen. Hun ønsket så inderlig å øke kompetansen innenfor medisinsk genetikk hos alle som kunne ha nytte av det. Torunns dyktighet og allsidighet innenfor faget gjorde henne svært etterspurt til ulike verv. Hun har vært leder for Norsk forening for medisinsk genetikk, vært medlem av Bioteknologirådet og ellers har hatt mange oppdrag for både Helsedirektoratet og Legeforeningens faglige del. Hun var utholdende og rettskaffen, og snakket med tydelig stemme når det var nødvendig.

I de kliniske fagmiljøene i Norge er Torunn kanskje aller mest kjent som arkitekten bak Norsk portal for medisinsk-genetiske analyser (www.genetikkportalen.no). Genetikkportalen er fra dag én blitt et uunnværlig internettverktøy for å finne ut hvilke gentester som er indisert ved ulike problemstillinger og hvor de tilbys. Portalen inneholder nyttige brukerveiledninger, de fleste skrevet av Torunn – i tråd med hennes urokkelige tro på opplæring og økt kompetanse. Etter at hun ble syk, har Torunn brukt mye av sin arbeidstid på å lage en ny modul for genpanelanalyser, og hun planla også en molekylærpatologi-modul. Dette blir det nå vårt ansvar å videreføre.

Torunn var en solstråle i vår hverdag, full av omsorg for andre. Hun inspirerte og motiverte oss alle, men var – og vil forbli – et spesielt viktig forbilde for kvinner i vårt fagmiljø. Vi vil huske Torunn som en dedikert og allsidig person, også når det kom til fritidsinteressene friluftsliv, musikk, kunst og tango.  Takket være sistnevnte interesse traff hun sin Peter fra Nijmegen. Våre varmeste tanker går til ham og hennes nære familie.

Hvil i fred, kjære Torunn!

Kollegene ved Klinisk institutt 2 og Avdeling for Medisinsk Genetikk

 

K2 congratulates FHU

K2 congratulates FHU, head and Professor Francisco Real and his entire team, with the opening of the new, beautiful premises at Overlege Danielsens Hus. The opening was marked Friday 11th of January. The picture shows Dean Per Bakke and Professor Francisco Real.

Safety representatives for 2019-2020.

New safety representatives has been elected. An overview of the departments, areas and corresponding safety representatives is available on UiB’s employee pages: https://skjema.app.uib.no/apex/f?p=129:8:::NO:::

The new main safety representative for UiB is June-Vibecke Knudtsen Indrevik. New main safety representative at Faculty of Medicine is Lise Skålvik Amble.

K2 congratulates both on their new, important and exciting work tasks.

 

(Norwegian) ARK er på vei!

Hva er ARK?

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Spørreskjema sendes alle ansatte i slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det tilbakemeldingsmøter ved instituttet.

Ved spørsmål kan administrasjonssjef eller personalsjef kontaktes.

(Norwegian) Høring: Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015)

Med innføringen av studieplanen Medisin 2015 gjennomgikk fakultetet en rekke større endringer i driften av medisinstudiet. Den gamle planen var bygget opp tradisjonelt, med små til mellomstore emner fokusert mot medisinske fagområder. Medisin 2015 er bygget opp rundt store semesteremner, der flere fagområder skal integreres innenfor samme semester.

Dette har blant annet fått konsekvenser for avvikling av eksamen, og det oppleves forskjeller i hvordan semestereksamenene i medisinstudiet er bygget opp. Det er ulike innfallsvinkler til scoring, strykgrenser, sammensetning av oppgaver, pedagogikk og bruk av selvstendige deleksamener for det enkelte fagområde.

Programutvalg for medisin (PUM) nedsatte i 2016 noen grunnleggende retningslinjer for semestereksamener, men det oppleves et fortsatt behov for samordning mellom semestrene. Spesielt studentene, som må forholde seg til en mengde ulike ordninger i løpet av studiet, har etterlyst mer forutsigbarhet.

Enhet for læring (EFL) ved fakultetet har derfor, på oppdrag fra prodekan, utarbeidet et forslag til prosedyrer for eksamener i Medisin 2015. Dette dokumentet sendes nå på høring til instituttene, programutvalgene og fagutvalg/studentutvalg.

Dokumentet er først og fremst skrevet fra et faglig-pedagogisk ståsted, og omtaler i liten grad administrative rutiner. Det pekes på utfordringer, og fremlegges forslag til felles kriterier mellom semestrene. I tillegg foreslås det å nedsette en egen ressursgruppe for eksamensavvikling på fakultetsnivå, kalt FREM, som skal utøve kvalitetssikring av eksamener etter pedagogiske prinsipp og de foreslåtte kriteriene.

Fakultetet ber spesielt miljøer som har eksamenselementer i medisinstudiet om å gi tilbakemelding på dokumentet, i tillegg til PUM og Medisinsk fagutvalg. Vi er også interessert i at øvrige mottakere gir tilbakemelding på om dette kan være en type dokument som er aktuelt for andre miljøer.

Vi ber om at høringsinnspill sendes fakultetet innen 15. februar 2019.

Vennlig hilsen

Steinar Hunskår                              Ørjan Leren
prodekan for utdanning                seksjonssjef

Prosedyrer for eksamener ved medisinstudiet (Medisin 2015) finner du her.

NFR workshop at MED: Preparing for the Research Council´s 10thof April 2019 application deadline

Dear researchers,

As you are certainly aware by now, the Research Council of Norway has implemented new rules for its grants and calls for proposals. As this year’s deadline brings changes in the application template, assessment criteria and evaluation procedures, it is essential to be well prepared and proactive in our approach.

The Faculty research advisers invite you to a workshop, where we will focus on the three main parts of the application template for FRIPRO and other relevant programs: Excellence, Impact and Implementation. We will explain the difference between communication, dissemination and exploitation. User involvement, Responsible Research and Innovation, Gender issues will also be addressed at the coming workshop. There will be important information on how the internal process at the department level, regarding financial support and research advising, will be working with one large deadline.

Those of you who plan to submit an application for the 10thof April deadline are particularly encouraged to attend the workshop.

The workshops are planned as follows:

K1 IKO K2 IBM IGS
31 January

12:00 -14:30

4 February

10:30 – 13:00

5 February

09:00 -11.30

6 February

11:30 -14:00

12 February

8:30 – 11:00

We look forward to seeing many of you at the workshops!

Best regards,

Amra, Michaël, Ramune, Yves

Wel­come to the 3rd Nor­dic Neuroscience Meeting in June 12-14, 2019 in Helsinki

Nordic Neuroscience started as a bi-annual joint meeting of neuroscientists from Nordic countries with the first meeting held in Trondheim, Norway in 2015 and the second meeting in Stockholm, Sweden in 2017.

The 3rd Nordic Neuroscience Meeting (NN2019) gives you the opportunity to attend excellent plenary lectures and symposia, have prolific discussion, meet and talk with experts from the same field of research. We welcome both scientists and organisations to present their work and products in poster sessions and the exhibition.

Registration to the meeting is now open here.

The NN2019 program includes five plenary lectures:

 • Trevor Robbins, University of Cambridge, UK
 • Andreas Lüthi, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Switzerland
 • Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Carmen Sandi, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Switzerland
 • Laura L. Colgin, University of Texas, Austin, USA

The NN2019 program includes eight symposia:

 • Cluster headache and migraine genetics and new insights
 • Synapse/network mechanisms behind developmentally originating neuropsychiatric disorders
 • From neural populations to behavior
 • Human iPSC modeling of neurogenerative and neuropsychiatric diseases
 • New roles of glia during CNS development and disease
 • TrkB receptor interactors in brain plasticity and disease
 • Neuronal network and plasticity in the midbrain
 • Imaging of working memory and attention in rodents, nonhuman primates and humans

The Nordic meeting is organised jointly by:

 • Brain Research Society of Finland
 • Nordic Neuroscience Special Interest Group of the Scandinavian Physiological Society
 • University of Helsinki

On behalf of the Organising Committee,

Dan Lindholm, Professor, University of Helsinki, Brain Research Society of Finland
Tomi Taira, Professor, University of Helsinki, Scandinavian Physiological Society

More information and program here.

 

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists) from week 52 (last issue of K2 News) to week 2. This time the list includes in total 26 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading