(Norwegian) Datoer for vårens veiledningsseminarer

Vi fortsetter med korte veiledersamlinger (frokost/lunsj-seminar) for ph.d.-veiledere nå i vår.

Datoene for veiledersamlinger blir:

  1. februar (lunsjseminar) kl 10.30-13.00
  2. mars (frokost) kl 08.30-10.00
  3. mai (lunsj) kl 10.30-13.00

Det ligger i UiB-kalenderen (snart også med påmeldingslink).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *