Dissertation: Stein-Erik Hafstad Solvang 16.06.21

Trial lecture June 16th at kl. 9.15

Subject: Oppgitt emne: “Inflammation in normal aging and frailty, what are the mechanisms and clinical implications”

 

 

 

Dissertation June 16th at 11.15

Avhandlingens tittel: “The kynurenine pathway in cognition, dementia, and aging”

  1. opponent:  Professor Sophie Erhardt, Karolinska Institutet, Sverige
  2. opponent: Dr.med. Hege Ihle-Hansen, Oslo Universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Rune A. Kroken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Tone Merete Norekvål.

Open for all

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Hovedveileder: dr.med. Lasse Mælver Giil
Medveiledere: professor emeritus Jan-Erik Nordrehaug og professor emeritus Grethe Tell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *