Dissertation: Inger Marie Skoie

Foto: Svein Lunde, SUS

Trial lecture:                         Friday June 18th at  09.15

Oppgitt emne:      “Kløe, frustrasjon og håp: Gamle, nye og kommende legemidler mot uttalt atopisk dermatitt og deres virkningsmekanisme”

Dissertation:                                                  Friday June 18th at 11.00

Avhandlingens tittel:               «Fatigue in psoriasis: prevalence and biological mechanisms»

  1. opponent: Professor Petter Gjersvik, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Professor Arne Klungland, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Heidi Grundt, Universitetet i Bergen

Custos: Professor Hartwig Kørner

Open for all

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Hovedveileder: professor emeritus Roald Omdal
Medveiledere: dr.med. Thomas Ternowitz, dr.scient. Grete Jonsson, ph.d. Katrine B. Norheim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *