Norwegian: Verneombud 2021–2022

Brenner du for et godt arbeidsmiljø?
Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver.

Verneombudet
• skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som
angår arbeidsmiljøet
• er involvert i UiB sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
• er med der det skjer
• blir kjent med nye kollegaer og bygger nettverk
• får ny kunnskap og opplæring
• samarbeider med medarbeidere, tillitsvalgte og ledere
Lyst til å bli verneombud?

Se Flyer_verneombud 2020_ eller les mer om valg av verneombud her.

Har du spørsmål om det å være verneombud kan du ta kontakt med ditt
lokale verneombud eller hovedverneombud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *