Daily Archives: Friday January 10th, 2020

Happy New Year!

Christmas and the holiday season at the end of the year are over. It has been a busy time – everything must be fixed and arranged for a few, intense days. However, for most people it has been a precious holiday with time together with the ones we love, as well as an opportunity for contemplation and reflection. It provides motivation and strength to embark on a new year with new opportunities.

It is natural to begin a new year with strategic thinking. In February, the management will conduct a strategy seminar for research group leaders, platform leaders and UGLEs (if the institute council adopts the new scheme). The main theme this year will be communication. Later in the spring we will have a dedicated day focusing on teaching and in the Autumn,  there will be a seminar with HMS work on the agenda. Last year’s K2 seminar (K2 Retreat) at Solstrand for everyone was a success, but the budget situation means that we cannot repeat that for this year. However, we hope to be able to repeat the K2 seminar for everyone at Solstrand in 2021.

(Norwegian) Nye forskningsgrupper og ledere

Hei.
Jeg skriver til dere for å informere om justerte forskningsgrupper og forskningsgruppeledere.

Sammensetningen av forskningsgrupper og forskningsgruppeledere vil og må endre seg i takt med utvikling i fag og personal. Siste året har ledelsen ved K2 derfor arbeidet med en revisjon av dagens situasjon i dialog med de gruppene og lederne som er aktuelle.

En oversikt over justerte forskningsgrupper og forskningsgruppeledere er vedlagt. Oppdatering av informasjon på nettsider vil bli gjennomført fortløpende.

Vi takker grupper, tidligere og nye ledere for en konstruktiv diskusjon. Velkommen til nye ledere og takk for at dere vil stille til denne viktige oppgaven.

Benytter anledningen til å ønske dere alle alt godt for 2020.

På vegne av ledelsen ved K2,

Pål

(Norwegian) Invitasjon til arbeidsseminar for OSKE 6. februar 2020

Minner om arbeidsseminaret for OSKE6 og OSKE12 torsdag 6. februar 2020 på Scandic Bergen City fra kl 09.00 til 16.00. I etterkant av seminaret blir det middag for de som ønsker å være med på det.

Påmeldingslenke her.
Frist for påmelding 14.01.20

Hovedformålet med seminaret er å sørge for å få laget et bredt repertoar av OSKE-oppgaver. Det forventes at alle fagene på medisinstudiet er representert på seminaret. Alle kliniske fag må være representerte.

For informasjon om OSKE som vurderingsform, se ferdighetssenteret sine nettsider.

PhD defense – Øyunn Kleiven

Øyunn Kleiven will defend her PhD thesis on Friday 17th January 2020

Trial lecture: Friday 17th January 2020 at 09.00.
Topic: “The potential detrimental effects of long-term endurance exercise training on the heart”
Place: Aula 2. etg. Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Public defense: Friday 17th January 2020 at 10.30.
Title of dissertation“The clinical significance of exercise-induced cardiac biomarkers”
Place: Aula 2. etg. Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

1st opponent: Ph.d. Jostein Grimsmo, The Norwegian Heart and Lung Patient Organisation
2nd opponent: Amanuensis Thijs Eijsvogels, Radboud University Medical Center, Nederland
3rd member of the comittee: Førsteamanuensis Heidi Grundt, Universitetet i Bergen

The defense will be led by Director of Research Svein Skeie.

PhD defense – Brith Bergum

Brith Bergum will defend her PhD thesis on Wednesday 22nd January 2020

Trial lecture: Wednesday 22nd January 2020 at 09.15.
Topic: “Mass cytometry as a platform to guide effective autoimmune disease therapy”
Place: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Public defense: Wednesday 22nd January 2020 at 11.15.
Title of dissertationCarbamylation in an inflammatory and uremic environment”
Place: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

1st opponent: professor Thomas Dietrich, University of Birmingham, U.K.
2nd opponent: researcher Aleksandra Anna Milewska, Jagiellonian University, Polen
3rd member of the comittee: postdoc Tim Holmes, Universitetet i Bergen

The defense will be led by professor emeritus Bjørn Bolann.

(Norwegian) Smådriftsmidler 2020 (frist 31.1.2020)

Det er tid for tildeling av smådriftsmidler (SMÅFORSK). Midlene er et spleiselag mellom NFR og UiB. Intensjonen med denne tildelingen er at midlene skal gis til forskningsgrupper som ikke har fått tilslag på store tildelinger slik at de kan komme i gang med nye prosjekter. Det kan søkes om å dekke utgifter til reiser, seminarer, kurs, materiell, teknisk-administrativ assistanse og andre driftskostnader.

Krav til søknad og kriterier for tildeling:

– Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
– Størrelsen på de enkelte bevilgningene er mellom 15 000-150 000 NOK.
– Midlene må brukes innen 2020 og kan ikke overføres.
– Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II eller 1.am. II.
– Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Siden det har vist seg å ikke fungere optimalt å limitere søknaden til forskningsgruppeledere er det i år åpen for alle faste vitenskapelige ansatte (inklusive vitenskapelige ansatte i bistilling) å sende inn en søknad. Det gjøres via denne linken.

(Norwegian) Invitasjon til å søke om 2 tverrfakultære phd-stillinger innen Klima og energiomstilling 2020

Universitetet i Bergen inviterer til prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet klima og energiomstilling. Satsingsområdets ledes fra MN-fakultetet i samarbeid med et tverrfaglig utvalg med representanter for alle fakulteter.

Det inviteres herved til å sende inn korte prosjektskisser – retningslinjer og søknadsskjema er vedlagt.

Utlysningen er åpen for alle fagmiljø ved UiB.

Vi oppfordrer forskere som er i tidligfase av karrieren til å sende inn prosjektskisser.

Frist for å sende inn skisse er 15. februar 2020.
Skissene skal sendes i ePhorte under sak: 2019/27343.

Man må bruke dette søknadsskjema.
Oppstart av prosjektperioden er planlagt til etter sommeren 2020.

 

Vennlig hilsen

Gunn Mangerud
visedekan, klima og energi

Gry E. Parker
organisasjonskonsulent

Peder Sather Grants

The Peder Sather Center for Advanced Study supports projects carried out by researchers at UC Berkeley in collaboration with researchers from nine Norwegian universities. The Center offers grants of between $10K and $25K. Funds are made available for one academic year.  Grants can support activities such as workshops, mini-conferences, virtual intellectual exchanges, the undertaking of exploratory and pilot studies, activities such as PhD student exchanges, longer-term stays for Principal Investigators, the collection and analysis of data, and other core research activities.
More information and application form visit Peder Sather Center’s webpage.

This week’s employee – Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

New this year is a weekly presentation of a colleague from K2. First out is Øyvind Byrkjedal-Bendiksen. He works in the administration as semester coordinator for the final semester of medical studies, also known as MED12.

– Can you tell us a little about your work? What are your specific tasks?

– I facilitate the planning and implementation for teaching, schedules and exams at the 12th semester. This includes help and comfort to teachers and students in need of help with UiB’s many computer systems. spend also spend a good portion of my time coordinating the final practical exam, OSCE. This is an exam that intendeds to test students’ practical skills one last time, before being authorized as doctors. Although the exam is just one day, it takes several months of planning to make it successful. Fortunately, this is not something I do alone. We have great people contributing from K2, other institutes and the Faculty.

– What do you enjoy working on at K2?

– I started at K2 just as we introduced new curriculum at MED12. Getting the opportunity to help build a whole new semester, almost from the ground up, has been both fun and challenging. In addition, we have a very good working environment in the administration. It is a very nice group of people to work with.

 

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on a search from last edition of K2-nytt (17.12.19 – 10.01.20) on PubMed. This time the list includes in total 24 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading