(Norwegian) Felles søknadsskjema for helsedata

For første gang lanseres felles søknadsskjema for tilgang til helsedata fra ulike aktører. Forskere og andre som søker tilgang til helsedata finner nå 47 datakilder i samme skjema på helsedata.no. Dette er et viktig steg mot å gjøre tilgangen til helsedata enklere, raskere og sikrere.

Mer info finner du her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *