(Norwegian) Informasjonsmøter om RETTE

RETTE er et nytt verktøy ved UiB hvor alle prosjekter som behandler personopplysninger skal registreres. I uke 33 og 34 er det opplæring og informasjonsmøter om verktøyet.

RETTE har som mål å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og skal være et verktøy for instituttene ved UiB så de kan være sikre på at personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk.

Det skal rulles ut ved hele UiB, men utrullingen starter først ved Det medisinske fakultet ved studiestart 2019.

I den forbindelse inviterer fakultetet til opplæring og informasjonsmøter om systemet for forskningsrådgivere, instituttledere, veiledere og andre som skal bruke verktøyet i uke 33 og 34.

Datoer for møter:

  • 21. august kl. 10-11
  • 21. august kl. 12-13
  • 28. august kl. 10-11
  • 28. august kl. 12-13

Rom: Undervisningsrom D301 ved Haukeland Universitetssjukehus, Sentralblokka

Mer info her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *