(Norwegian) Støtte til likestillingstiltak 2019

Vi viser til vedlagte brev fra HR-avdelingen datert 20.5.2019, hvor det informeres om fagmiljøene sine muligheter til å søke støtte til likestillingstiltak.

Fristen for fakultetet å sende inn søknad om støtte til likestillingstiltak skulle vært 31.8.2019 men på grunn av en feil, har ikke fakultetet mottatt informasjon om saken før i juli måned og vi har fått noe utsettelse på søknaden.

Instituttene kan søke om støtte til likestillingstiltak ut fra kriteriene i HR-avdelingen sitt notat. Det forutsettes at instituttet / fagmiljøet bidrar med tilskudd tilsvarende søknadssummen.

Søknad om støtte til likestillingstiltak i fagmiljøene sendes fakultetet snarest, og senest innen 6.9.2019ved å legge inn søknaden i denne ephortesaken.

Mer info her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *