(Norwegian) Nasjonal rapport for forskning og innovasjon

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider de regionale helseforetakene årlig rapport for Forskning og innovasjon til pasientens beste.
I årets nasjonale rapport er EILO/ILO-gruppens forskning omtalt i tillegg til å pryde forsiden.
Se hele rapporten her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *