Daily Archives: Friday November 16th, 2018

This week’s editorial

There are many elements that must align to succeed with a research career. When reviewing and evaluating applications for funds, it is as important to refer to ones expertise in the guidance, teaching and awarding of funds as it is to refer to scientific production. I would therefore particularly urge researchers early in their careers to take advantage of the opportunity to apply for funds and endowments with a deadline of 1 December. There are several active funds and various differnet specifications as to what they can cover, but funds for travel and, in some cases, lab consumables can be applied for. Sucessful application will strengthen your CV by demonstrating your ability to be sucessful in an open application forum, even if it is not a large amount

December 1 is also the deadline for nominating candidates for Meltzer prizes. This year it is possible to nominate candidates for honorary prizes, young talents and excellent research dissemination. Funding sources are increasingly using CV templates, and it is not rare to be asked to list prizes and allocations. On a national and international scale, which is where one operates as a researcher, it is good to show that one’s competence is recognized locally.

Finally, I would like to inform you that BTO and UiB invite you to a Horizon 2020 seminar on the next Horizon Europe framework program. Representatives from the British Embassy will talk about how to prepare for future cooperation with the UK in light of Brexit, and the audience will receive an update on the next framework program. It appears that there will again be  selected focus areas and the Commission will introduce strategic “missions”, clearly defined goals to what they want to achieve. Experience with Horizon 2020 shows that our national sources of funding tend to follow the EU when they present the thematic priorities in their announcements, so it is important to keep up with it.

By Amra Grudic-Feta and Emmet Mc Cormack

(Norwegian) Ung Forsker pris

Onkologisk Forum deler hvert år ut en forskningspris til en ung forsker. Prisen er  ment til å stimulere yngre forskere. I år er beløpet økt til kr. 100 00,-

I statuttene står det at “Kandidaten skal være kreftforsker som arbeider med basal-, klinisk-, epidemiologisk- eller translasjonsforskning og som har levert forskningsarbeid av høy kvalitet. Prisvinneren skal være under 40 år.” Årets vinner er overlege og professor Håkon Reikvam, Haukeland Universitetssykehus og Klinisk Institutt 2, UiB.

Han er foreslått av professorene Øystein Bruserud og Eystein Huseby, begge UiB og HUS.

K2 gratulerer!

Deadlines for sending Christmas mail 2018

Are you going to send packages or post to other countries, it’s important to look at deadlines. For Christmas mail in Norway recommended latest 11 December.

To help you make sure that your Christmas letters and packages are received before Christmas, we recommend sending by the dates specified for each country.

Here are the deadlines for sending letters :

A- priority
Sverige,Danmark, Finland and Island – 15. desember
Rest of Europe – 13. desember
USA and Canada – 11. desember Other countries in the world – 4. desember  

Regular delivery time :
A-mail:  Earliest 2-6 days i  Europe. Rest of the world 4-8 days .
B-mail:  Earliest 4-10 days i  Europe. Rest of the world 10-14 days .

Here are the deadlines for Christmas packages :

Package abroad – (CarryOn ) Finland, Island, Sverige and Danmark – 14. desember.
Europe and other countries in the world.

Have a wonderful Christmas. Knut-Egil Larsen , Nestleder TPS .

(Norwegian) Oppdater personsiden din!

Personsiden din på UiB er noe det første som dukker opp om man «Googler» navnet ditt. Det er derfor en utmerket arena for å fortelle omverdenen og dine kolleger om hva du jobber med.

Fakultetsledelsen oppfordrer alle ansatte til å gå inn på personsiden og oppdatere den med arbeidsområder/kompetanser og eventuelt en beskrivelse av aktuelle prosjekter/forskningspublikasjoner.

Legg gjerne også inn et bilde av deg selv, om du har det! Det går også an å legge inn «Twitterfeed» om du ønsker det.

For å oppdatere personsiden din logger du inn på www.uib.no/user med ditt brukernavn og passord.

Trenger du hjelp, kan du eventuelt kontakte webredaktør lokalt.

Med vennlig hilsen,
Heidi Anette Espedal, fakultetsdirektør

Presentation and demonstration of Tecan D300e

Morten Thorsholt from Bergman Diagnostika will demonstrate Tecan D300e 22 November 10.00 – 11.00.

Place: Jonas Lies vei 87 5th floor, meeting room 5.1 and 5.2

APPLICATION WIZARDS
• Titration Wizard for fast and convenient set‐up of dilution curves.
• Synergy Wizard for combination screening of two or more compounds.
• Enzyme Wizard makes even the most complex experiments routine.
• PCR Wizard to miniaturize your (q)PCR reactions, saving samples and reagents.
• Predefined fluid classes eliminate set‐up work and ensure precise, accurate results every time. • Pico liter dispensing!

Any volume – in any well made easy by simple programming of complex formats. Up to 1536 well plates.

Make the impossible possible!

(Norwegian) Fakultetsspesifikke fond Det medisinske fakultet – Tildeling 2019

Her omtales de fond og legater det kan søkes på i søknadsdatabasen for fond og legater ved UiB: https://fond.app.uib.no/ med frist 1. desember 2018.

Det alminnelige medisinske forskningsfond

Utdelingsbeløp 2019: 375.000,-

Fondets formål er å fremme medisinsk forskning ved Universitetet i Bergen.

Kriterier for utdeling:
Det er ønskelig at midlene fortrinnsvis går til søkere som har liten tilgang til forskningsmidler per dags dato. Komiteen velger derfor å:

  • prioritere postdoktorer
  • prioritere fast vitenskapelige ansatte som er i en etableringsfase, enten fordi de er tidlig i sin karriere eller fordi de er nye ved fakultetet, med prosjektstøtte
  • prioritere reisestøtte til stipendiater og studenter
  • prioritere prosjektstøtte til rekrutteringsstillinger og forskere dersom det er midler igjen og de andre prioriteringsbetingelsene er oppfylt
  • ikke prioritere etablerte forskere som leder større prosjekter og/eller forskningsgrupper eller på andre måter disponerer mye forskningsmidler
  • ikke prioritere driftsmidler til stipendiater og studenter, da disse har tilgang til driftsmidler gjennom sine forskningsgrupper

Legat for forskning av kreftsykdommer

Utdelingsbeløp 2019: 305.000,-

Legatets formål er å fremme forskning av kreftsykdommer. En mindre del, om lag fem prosent av de disponible midlene, skal gå til forskning om hjerte- og karsykdommer.

Kriterier for utdeling: De samme som beskrevet over (Det alminnelige medisinske forskningsfond)

Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken, Haukeland sykehus

Utdelingsbeløp 2019: 62.000,-

Fondets formål er å stimulere pediatrisk forskning på et internasjonal nivå ved Barneklinikken, og i norsk pediatri, ved å bidra til at yngre pediatere og forskere under utdanning kan komme i kontakt med og eventuelt etablere forskningssamarbeid med internasjonale pediatriske forskere og forskningsmiljøer.

Kriterier for utdeling:

  • yte bidrag til at leger i utdanningsstilling i pediatri eller under forskerutdanning ved Barne- og ungdomsklinikken skal få mulighet til å delta i internasjonale vitenskapelige konferanser, kongresser, møter eller seminarer
  • søkere som skal legge frem egne forskningsresultater skal ha fortrinn
  • det kan også ytes bidrag til yngre overleger under 45 år dersom de skal presentere egne forskningsresultater
  • forskningsstipendiater med annen grunnutdanning enn medisin (f.eks. cand.san., cand.scient. eller cand.psychol.) kan også søke om bidrag og skal vurderes likt dersom deres forskningsprosjekt har en klar pediatrisk profil og tilknytning til Barneklinikken, slik at eventuelle vitenskapelige publikasjoner helt eller delvis vil utgå fra Barne- og ungdomsklinikken

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 5 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading