(Norwegian) Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag

Satsingsområdet klima og energiomstilling (KE) ved UiB inviterer til temadag 5. november 2018 på Realfagbygget, UiB.

Formålet med temadagen er å gjøre satsingsområdet kjent for fagmiljøene og å gi fagmiljøene mulighet til å være med å utforme det faglige innholdet. Spesielt håper vi å mobilisere nye fagmiljøer slik at bredden av fagkompetansen på UiB kan tas i bruk for å møte utfordringene knyttet til klima og energiomstilling.

Temadagen er åpen for alle ansatte ved UiB, men påmelding er obligatorisk.

Her er link til påmeldingsskjema og påmeldingsfrist er 22. oktober.

Program for temadagen

·       Status for satsingsområdet KE

·       Gruppearbeid om de fire tematiske satsingene havvindbærekraftig areal- og ressursbruknullutslippstransport og vannets kretsløp

·       Gruppearbeid om nye, potensielle tematiske satsinger innen KE

·       Oppsummering og planer for vegen videre for KE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *