Daily Archives: Friday September 28th, 2018

October is Security Awareness Month

The Norwegian Police Security Services (PST) reported in their threat assessment from January this year: “Norwegian defense and emergency services, state administration, research and development, as well as critical infrastructure are considered to be particularly vulnerable intelligence targets.”

Norway with its location, its alliances and technological level is a much-sought target for foreign intelligence services. We have students, employees and collaborators from countries that receive special attention from PST; one of them is one of our closest neighbors. Some countries instruct their residents to report home when they are in Norway. It is therefore likely that mapping of infrastructure, activities and persons at UiB could inadvertently be a means of further mapping and obtaining desired information.

What does this mean for K2 employees? We must have a constant focus on security. That means looking after your ID-card, do not let in people you do not know just because they happen to be at the door. See to that you have a good and long password (preferably at least 15 characters) and look after your mobile and pc during travels, especially to risk countries like China, Russia and Iran. Many have sensitive information stored on their PCs and USB sticks. Furthermore, be sufficiently suspicious of emails with unusual content and links and test links by placing the mouse over it to see you are not sent to strange and unknown server.

October is the security awareness month at UiB and more information about safety and measures will soon be distributed. This includes e-learning for all employees on IT security. The course will be sent from Xtramile on 2 October. There will also be focus on use and care of your ID-card. Remember that it is personal and must be worn visible at all times.

Travel will also be a focus area, and you can find detailed travelling advise at Sikresiden.no (uib.no/sikresiden). UiB is launching a loan service for PCs and mobiles to employees travelling to risk countries. You can read more about the October security month on UiB’s pages, but remember that focus on security do not apply only to October..

With a wish for a safe weekend

Eystein
Acting Head of Department

(Norwegian) Forskere med kamera: Kommunikasjonsfrokost 4. oktober kl. 08 i Media City Bergen

Møt tre forskere som bruker film som en viktig del av både undervisning, forskning og formidling.

Film kan være et redskap for å gjøre forskning mer tilgjengelig, både i undervisning og i forskningsformidling. De fleste forskere ønsker at deres forskning skal bli sett av flest mulig. Men det er ikke alltid lett å fange oppmerksomheten i et stadig mer krevende medielandskap. Og egner all forskning seg like godt på film?

Dette frokostseminaret gir deg smakebiter på hva film og levende bilde kan brukes til: Hvor vanskelig er det egentlig å lage en filmsnutt selv? Tre forskere fra tre ulike forskningsmiljø gir deg tips og råd, og deler av sine erfaringer fra bruk av kamera.

Frokost serveres fra kl. 08 og programmet starter 08.30-09:30.

Program:

·         Kort intro ved produsent Tane Holm Høisæter fra Kommunikasjonsavdelingen/DigUiB lærings- og formidlingslab.

·         Tre forskere om sine erfaringer med produksjon og bruk av film i forskning og undervisning:

Scott Bremer er forsker i samfunnsfag ved Senter for vitenskapsteori (SVT), og jobber mest med klimatilpasning som en sosial prosess. Han har brukt film for å stimulere og kommunisere forskning om klima i Bangladesh på TRACKS prosjektet.

Anne Blanchard er forsker ved Senter for Vitenskapsteori (UiB), og har i fire år forsket på de sosiale og etiske aspektene rundt kreftmarkører. Hun har brukt kameraet i et prosjekt om olje og fisk i Lofoten i 2014, som en måte å dele meldinger fra lokale beboerne direkte til politikerne.

Håvard Hallås Stubseid er stipendiat ved Institutt for geovitenskap. Våren 2018 startet han en ph.d i geokjemi i tilknytning til K.G Jebsen senter for dyphavsforskning ved UiB. Doktorgradsprosjektet hans omhandler studier av vulkansk aktivitet i dyphavet, med fokus på de Arktiske Midthavsryggene mellom Norge og Grønland. Håvard har brukt video i undervisningen og brukt kamera på forskningstokt i Norskehavet.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 1.oktober på grunn av matbestilling.

Kalenderevent på uib.no/ansatt.

Velkommen skal dere være!

Beste hilsen Kommunikasjonsavdelingen v/ Synnøve Vindheim Svardal

Reminder: PhD career day

PhD career day for PhD-candidates and post docs.

Time: 4 october 2018 – 9.00-14.30
Sted: Aud 4, BBB

Deadline for registration 27 september.

PROGRAMME:

9:00  Introduction and Welcome, Roland Jonsson, Vice Dean for doctoral education at the Faculty of Medicine

9:15 Selling your academic skills to non-academic employers, Katie Anders, Research division UiB

9:45 Use networking to get your dream job, UiB Alumni Network

10:00 What employers are looking for when hiring PhDs, Marta Ebbing, Institute of Public Health

10:15 Coffee break

10:30  “My career way” by former PhD-candidates:

Agnete Engelsen, post doc

Julia Schölermann, Business Developer at BerGenBio

Hiwa Målen, social science lab DIGSSCORE

11:30 Lunch break

12:30 Workshops (held in parallel)

14:30 END

Read more about Career day 2018.

(Norwegian) Påminnelse: Veilederseminar i Stavanger for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet

Veilederen er en nøkkelperson for ph.d.-utdanningen. Det medisinske fakultet har i flere år hatt samlinger for sine ph.d.-veiledere og høsten 2018 tilbyr vi en halv dag med faglig påfyll og inspirasjon også i Stavanger.

For mer info og program se her.

Tid: 21.november 2018 – 12.00-16.00
Sted: Auditoriet i Vestbygget, Stavanger Universitetssykehus
Påmeldingsfrist: 13.november 2018

(Norwegian) Økonimisk støtte fra Nordic Centre India (NCI)

UiBs medlemskap i Nordic Centre India (NCI) gir mulighet for våre stipendiater, postdoktorer og forskere å søke om økonomisk støtte (se punkter nedenfor) og praktisk hjelp (visumsøknad, kontakter, leilighet i New Delhi m.m.) fra NCI for å utvikle prosjekter og samarbeid med indiske partnere. Se e-post nedenfor og vedlegg.

NCI Study in India gir dessuten studiemuligheter (semester og sommer programmer) for våre studenter ved flere anerkjente indiske NCI partnerinstitusjoner.

Les mer her (in English).

New publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 14 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading