(Norwegian) Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi

Vi gratulerer! Forsker Randi Jacobsen Bertelsen har mottatt Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi.  Les mer her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *