(Norwegian) Det medisinske fakultet (MED): nye handlingsplaner!

Det medisinske fakultet (MED) har utarbeidet nye handlingsplaner innen forskning, forskerutdanning, innovasjon, utdanning og formidling. Handlingsplanene danner en overordnet rettesnor for fakultetets prioriteringer og satsinger frem til 2022. Planene finner dere her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *