SEFAS søker nestleder/forsker

(This post has not been translated, since applicants need to master Norwegian very well)

Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, er det en ledig stilling som forsker/nestleder ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS).
SEFAS er i vekst og vår nye medarbeider blir en sentral partner i videreutviklingen av senteret, med tilknytning til forskningsprosjektene og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Utadrettet presentasjon av SEFAS, inkludert faglige presentasjoner, vil være en naturlig del av stillingen. Forskeren/nestlederen blir også involvert i utvikling av nye prosjekt.
Hele stillingsutlysningen finner du på jobbnorge.no.
Søknadsfrist er 3. april.

Med vennlig hilsen
Gunhild Agdesteen
Seniorkonsulent
Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)
Universitetet i Bergen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *