Pensjonering eller fortsatt yrkesaktiv, forlenget påmeldingsfrist i Bergen

Fagakademiet(This post has not been translated, since the course will be held in Norwegian.)

Vi inviterer ansatte i stat, kommuner, fylkeskommune, NAV, helseforetak og andre offentlig eide virksomheter i alderen 60 år og over til kurset. Det er også meget aktuelt for de som går ut av jobb før 60 år p.g.a. særaldersgrense, uføretrygd, førtidspensjon etc. Det er også anledning til å ta med ektefelle/ledsager.
Forelesere: Harald Engelstad og Kurt O. Bjørnnes
Bergen, 04. OG 05. APRIL 2016

Mer informasjon
Påmelding
Ny påmeldingsfrist 30.03.2016

Vi tar også imot påmeldinger til:
PENSJONSORDNINGENE I OFFENTLIG SEKTOR, BERGEN 23.05.16

Med vennlig hilsen
Fagakademiet region vest
Vestre Strømkai 7, 5008 BERGEN
(+47) 417 89 500
www.fagakademiet.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *