Extended emergencey power test in the Laboratory Building

As part of the emergency power test on Wendesday December 3, 2013, Teknisk Avdeling will conduct an extended emergency power test in the Laboratory Building.  The reason is the need for test running the aggregates.

The emergency power test will begin at 07.15 and end at 08.00.  For more information (in Norwegian)

I dette tidsrommet blir det brudd i normalstrømforsyningen. Bruddet er på under ett minutt når normalforsyningen kobles over til aggregratdrift og noen sekunder når den kobles tilbake til normaldrift (Bystrøm). Denne sekvensen med inn- og utkobling nett/aggregratdrift vil skje innenfor det oppgitte tidrommet.

Avbruddsfri strøm (UPS) vil ikke bli berørt. Det er derfor viktig at kritisk utstyr er tilkoblet stikkontakter merket som UPS.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *