HSE-day

Faculty of Medicine’s  second common HSE-day is held digitally Wednesday 23rd of February at 12:00. Save the time! (the day was scheduled 3rd of November, but was moved to spring 2022)

Program for the day will come later.

Kindly regards,

Dekan Per Bakke, fakultetsdirektør Heidi A. Espedal, verneombud Lise Skålvik og HMS-koordinator Gjert Bakkevold, og fakultetets HMS-utvalg:

  • Emil Hausvik, HMS-koordinator ved Institutt for biomedisin
  • Siv Lise Bedringaas, HMS-koordinator ved Klinisk institutt 2
  • Kirsti Nordstrand, HMS-koordinator ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
  • May Britt Kalvenes, HMS-koordinator ved Klinisk institutt 1
  • Signe Solberg, administrasjonssjef Institutt for klinisk odontologi
  • Mathias Ziegler, Instituttleder Institutt for biomedisin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *