Dissertation Lydia Johnsen – February 18th

Lydia Johnsen

Prøveforelesning:      18. februar 2020 kl. 9.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding 

Oppgitt emne:    “Erfaringer med bruk av ultralyd i karkirurgi, og hva karkirurgiske poliklinikker bør tilby av ultralyddiagnostikk”

Disputas:         18 .februar 2020 kl. 11.15
For tilgang til digitalt møterom:  Se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Ultrasound in follow-up after endovascular aneurysm repair”

  1. opponent: Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Avdelingssjef Torbjørn Dahl, St. Olavs hospital
  3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *