Disputas Dag Heiro Yi – 17. februar

Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Onsdag 17. februar 2021 kl. 10.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:                “The role of B-Cells in anti-tumor immune responses. Current results and future treatment options”

Disputas:                     Onsdag 17. februar 2021 kl. 12.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Monocyte-derived dendritic cells in cancer immunotherapy. Considerations on their applicability”

  1. opponent: Dr.med. Susanne Rittig, Charité, Universitätsmedizin Berlin
  2. opponent: PhD Else Marit Inderberg, Oslo Universitets sykehus
  3. medlem av komiteen: Professor Oddbjørn Straume, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *