Norwegian: Lunsjseminar for ph.d.-veiledere ved Det medisinske fakultet 10. mars

Lunsjseminaret har som vanlig to høyaktuelle innlegg. Denne gang får vi besøk fra Norsk sender for forskningsdata som vil snakke om forskjellen mellom anonymisering og avidentifisering av forskningsdata.

Videre vil professor Nils Roar Gjerdet komme for å snakke om sluttfasen av et ph.d.-prosjekt: hvordan opprettholde momentum og hvilken rolle veileder spiller her.

Lenke til påmelding: https://www.uib.no/med/134238/veilederlunsj-phd-veiledere

Lunsjseminaret er gratis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *