Daily Archives: Friday December 6th, 2019

This week’s editorial

Congratulations to Jenny Mjösberg on getting a Starting Grant from the Trond Mohn foundation! Congratulations also to those who received funding from Helse Vest!

Since we have many projects dealing with patient material and personal information, we want to say some words about RETTE:

What is RETTE and why another system? UiB has established the RETTE system in order to comply with GDPR and ensure that we follow existing legislation. REK has made it clear that even though they approve a project it does not mean that all aspects of GDPR are covered. RETTE is thus a supplement and a tool for internal control.

What is positive is that RETTE automatically transfers projects approved by REK. Several of you have probably received an email stating that you have one or several projects in RETTE. When you log in the system (https://rette.app.uib.no/) you can fill inn additional information about the project and answer certain questions before you confirm the project. This is the project leaders’ responsibility. Feel free to contact us if you have any questions.

Finally we would like to remind you about the archive and open access to scientific articles in Cristin.

Silke and Amra

Congratulations

Delighted to receive on her behalf, Trond Mohns Starting Grant to Jenny Mjösberg from Karolinska Institute for setting up a research group on mucosa inflammation at K2 Department of Clinical Science, UiB.

Final for the former Study Program of Internal Medicine

The former study program for education of medical students in internal medicine ended last month. A former dean at the Faculty of Medicine, now professor emeritus Per Omvik, constructed the program 20 years ago.

The program has been very successful, including strong focus on the patients, who have been involved in the many clinical lectures and demonstrations.

Education at collaborating hospitals in Førde, Haugesund and Stavanger, and at Haraldsplass Diakonale sykehus have been very popular.

Stud med Kristina Fyllingen has had a newborn child and therefore had her right to later exams. Thus she has ended the study program last month with brilliant results in written and practical exams. Kristina looks very much forward to use all her knowledge in her compulsory practice period at Stokmarknes sjukehus in North Norway. Good luck Kristina!

Dr. Johan Fredrik Kayser has been sensor for examinations in internal medicine for 29 years, and he will continue in the new program. It is of very great value to have such an experienced physician and sensor in our study programs. Thank you very much!

Senior consultant Janicke Bjørke has done a marvellous job to organize the study program and the exams from 1996. Thank you very much!

Very much thanks also to more than 100 lecturers, examiners, sensor Rajendiran Kada and all the other health care workers who has contributed so much to make the program a real success in education of more than 3000 new physicians.

Finally, thank you very much for the opportunity and the great pleasure to work with all the students and with Janicke!

Alfred Halstensen
Professor emeritus
Responsible for education of internal medicine (old program)

 

(Norwegian) Hjelp oss med å utdanne flinke leger i Bergen!

Som dere kanskje har fått med dere arrangerer K2 OSKE på torsdag 12. desember.

I den forbindelse har vi behov for noen ekstra frivillige eksamenspasienter. Kanskje kjenner du noen som kan delta på kort varsel, for eksempel din onkel, din mor eller et voksent barn.

Kanskje har du mulighet til å delta selv?

Hva vil si å være frivillig eksamenspasient?

Eksamen går av stabelen på dagtid i BB bygget på Haukeland. Du må være til stede fra ca. 07.30-ca kl. 16.30.

Du blir registrert inn og får tildelt stasjon ved oppmøte. Du blir på stasjonen gjennom hele eksamensøkten. Det vil bli noen korte pauser hvor det er anledning til toalettbesøk og til å strekke på seg.

Det blir servert lunsj halvveis. Frivillige, som ikke er tilknytte UiB eller K2, får et «bygavekort» på 1000 kroner. Kortet kan benyttes på mer enn 300 steder i hele Bergen sentrum. Personer med formell tilknytning til UIB eller K2 vil ikke få gavekort.

Det er viktig at du er kledd i komfortable klær som er lette å ta av og på, for eksempel treningsbukse, t-skjorte/genser, truse av «shorts-typen» og BH. Du må være kledd slik at det er mulig å lytte på hjertet og lunger, kjenne på magen, måle blodtrykk osv. Det blir ikke gjort intime undersøkelser.

Synes du dette kan være spennende? Vennligst fyll ut dette skjemaet.

Har du spørsmål? Send en mail til oske@med.uib.no

Kort om OSKE
OSKE 12. desember 2019 er for legestudenter som er på avsluttende del av legestudiet. Eksamen er ment å teste medisinske kunnskaper og kliniske ferdigheter. Som frivillig eksamenspasient forholder du deg til sensor, som har ansvar for stasjonen du tildeles. Sammen med sensor går du gjennom oppgaven og svarene du skal gi.

Det vil si at du som pasient ikke skal snakke om en eventuell egen sykdom, men følge instruks du får utdelt og i noen tilfeller svare på direkte spørsmål fra studenten. Studentene skal utføre prosedyrene riktig og utføre alle elementer de har lært for den aktuelle undersøkelse.

Du kan ikke informere andre om medisinske eller personlige forhold du blir kjent med under eksamen og som gjelder den enkelte legestudent sin prestasjon og person. Har du med deg mobiltelefon eller andre lignende digitale enheter, må de være avslått i løpet av den tiden eksamen foregår.

Oske stasjon måling av blodtrykk Foto/ill.: Ingrid Hagerup Opphavsrett: Ingrid Hagerup

https://www.uib.no/personer/Ingrid.Hagerup

(Norwegian) ASTRI OG EDVARD RIISØENS LEGAT TIL FREMME AV VITENSKAPELIG FORSKNING

Legatet har estimert utdelingsbeløp i 2020 på kr 50.000,-.

Legatets formål er å fremme den medisinsk-vitenskapelige forskning av hjerte- og karsykdommer. Legatet kan også anvendes til forskning eller studier av andre sykdommer, eksempelvis kreft og reumatiske lidelser.

Alle ansatte i hel- og delstillinger, ph.d.- og postdoktorkandidater ved UiB kan søke om midler til vitenskapelige reiser og driftsmidler. Også de som er ansatt ved UiB i en bistilling kan søke. Budsjett skal sendes inn som en del av søknaden, og presist formulerte søknader prioriteres.

Søknader sendes her

Søknadsfrist 2019: 20.12.19

Publications

Here are recent publications with contributions from K2 based on last week’s search on PubMed (and optionally articles that have not been included in previous lists). This time the list includes in total 14 recent publications. The entries appear in the order they were received from NCBI. If you have publications that are not included in this or previous lists, please send the references to Hege F. Berg.

Continue reading