(Norwegian) Kurs og opplæring i bruk av personlig verneutstyr

VWR kommer og holder kurs og opplæring i personlig verneutstyr.

Kurset holdes i Auditorium 4 i Realfagbygget. 4. april, fra 9 til 11:30.

Mer informasjon og link til påmelding finner du her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *