(Norwegian) Høring av forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 2. april 2019.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer.

Mer info finner du her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *