(Norwegian) Veilederlunsj 13. februar

Kalenderoppføringen for veilederlunsj 13. februar er nå oppdatert med innledere og tema. Det er også åpnet for påmelding.

Tema
– Prodekan Roland Jonsson om Open Access: “Plan S – an altered publishing landscape”
– Professor Matthias Kaiser, Senter for Vitenskapsteori “Resultater fra en landsomfattende undersøkelse om integritet i norsk forskning”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *