(Norwegian) Velkommen til frokostseminar 8. november

Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet?
Frokostseminar 8. november

Fleksibel – kompetent – trygg
Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling. Målgruppen er alle ansatte og ledere. Samlingene vil bli holdt ulike steder på campus.

Det andre frokostseminaret arrangeres torsdag 8. november kl. 0830-1000 i Jusbygget, Auditorium 3. Dørene åpner kl. 0800 med enkel servering fra kl. 0815.

Vi retter denne gangen oppmerksomheten mot betydningen av en god HMS-kultur.

Møteledere: Jo Høyer, hovedverneombud ved Universitetsmuseet og seniorrådgiver Henrik Tøndel, HR-avdelingen

Program
0830 Velkommen, v/ Jo Høyer og Henrik Tøndel
0840 Strategi 2030 i et HMS-perspektiv, v/ Tore Tungodden, ass. universitetsdirektør
0900 Tillit og kommunikasjon, v/ Else Jerdal, universitetets hovedverneombud
0910 HMS-kultur – ledelse og medvirkning, innledning v/ Roar Nese, Seksjon for HMS, beredskap og BHT
0935 Dialog og diskusjon

Påmelding innen 31. oktober her.

Velkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *