(Norwegian) Registrering av restferie

Vi viser til frist for registrering av restferie og eventuell søknad om overføring av restferie som var satt til 1. oktober. Instituttet vil nå starte med å registrere restferie som avviklet for alle ansatte som ikke selv har registrert ferie / søkt om overføring.

Hva innebærer dette?

Dersom du ikke selv har oppdatert ditt fearieregnskap slik at det nå står i null vil instituttet legge inn restferie som avviklet i HR-portalen. Dersom registreringen gjort av instituttet ikke stemmer med den ferieavviklingen du har hatt / ønsker kan du selv gå inn i HR-portalen og korrigere dette. Korrigering av registrert ferie må gjøres innen 31.12.18. Etter denne datoen blir ferieregnskapet for 2018 låst.

Registrering/korrigering av ferie, og søknad om eventuell overføring av ferie gjøres i ferieskjema i HR-Portalen.

Utfyllende informasjon og hvordan man registrerer, endrer og søker om eventuell overføring av ferie kan en finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller registrering ta kontakt med personalkonsulent:

Elin Myhrvold- Email: elin.myhrvold@uib.no Telefon: 55972954

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *