(Norwegian) Veilederseminar 31. oktober 2018

Se vedlagte oppslag om det årlige veilederseminaret som skal holdes 31. oktober 2018 på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Tema blir blant annet:

  • Veiledning på langdistanse
  • “Dos and don’ts” i ph.d.-veiledning
  • Pedagogikk i veiledning
  • De vanskelige REK-søknadene
  • Innovasjon i doktorgraden

Vi ønsker velkommen til en dag med nyttige plenumsforedrag, gruppearbeid og gode diskusjoner.

Påmeldingsfrist 15.10.18.

Påmelding her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *