(English) Ønsker du/dere en masterstudent?

Masterprogrammet i biomedisin ønsker å få en oversikt over aktuelle masteroppgaveprosjekt, og ber interesserte fagmiljø melde inn forslag til prosjekt.

Les mer om studiet her.

Masteroppgaven skal gi 60 studiepoeng og er beregnet til 2 semesters fulltidsstudium.

NB!
Oppgaveforslagene som blir meldt inn i denne runden er tiltenkt masterstudenter som starter på studiet i høst, og som skal ferdigstille masteroppgaven sin våren 2020.

Vi ber om en kort beskrivelse av aktuelle masteroppgaver innen 15. september 2018, på e-post til studie@biomed.uib.no.

Mal for prosjektoppgave finner du her.

Programutvalget tar også løpende imot forslag til oppgaver, men vær obs på at mange av studentene kommer til å velge prosjekt nå i løpet av høsten. De som sendte inn oppgaver til Programutvalget høsten 2017, men som fortsatt ønsker studenter i tilknytning til prosjektet, bes sende inn oppgaven på nytt.

Programutvalget for biomedisin har vedtatt retningslinjer for veilederforhold, som vi ber dere lese nøye gjennom før innsending av forslag. Oppgaveforslag som ikke innfrir kravene til veilederforhold kan ikke godkjennes. Det er også et krav at oppgavene bygger på relevante metoder og modeller innen biomedisinsk fysiologi, celle/molekylærbiologi eller bildeanalyse.

Godkjente oppgaver gjøres tilgjengelig for studentene via Mitt UiB.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *