(Norwegian) Kurs i bruk av spørreskjemaprogrammet SurveyXact

Det er framleis ledige plassar på haustens to (identiske) kurs i bruk av spørjeskjemaprogrammet SurveyXact,  den 11. september og 12. november. SurveyXact er eit program for oppsett, distribusjon og analyse av enkle spørjeundersøkingar, og kursa er relevante for alle som har behov for å utvikle undersøkingar/evalueringar i sitt arbeid.

Meir informasjon og påmelding:

–          Kurs 11.september, 2018

–          Kurs 12. november, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *