(Norwegian) Invitasjon til innspillsmøte for ansatte i forbindelse med revisjon av UiBs strategi “Hav, Liv, Samfunn” 2016 – 2022.

Universitetets strategi «Hav, Liv, Samfunn 2016 – 2022», skal revideres innen 2019. Universitetsstyret vedtok i sak 7/18 og sak 42/18 mandat og opplegg for revisjonen. En sentral arbeidsgruppe bestående av dekanene og museumsdirektøren er i gang med arbeidet under ledelse av prorektor Margareth Hagen. Som del av revisjonsprosessen inviteres alle ansatte ved fakultetene, instituttene, sentrene og sentraladministrasjonen til felles innspillsmøter.

For ansatte ved MED, Psyk, KMD, UB og sentraladministrasjonen er møtet:

11.september kl. 11.00 – 12.30, Auditorium AHH, Armauer Hansens hus.

Ytterligere informasjon om innspillsmøtet finner du her.

Påmeldingsfrist: 4. september.

Påmelding her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *